Image Alt

AV. ABDULHALİM YILMAZ

Özgeçmiş

AV. ABDULHALİM YILMAZ

1975 Mardin doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Yüksek Lisansını, İ.Ü.’de “Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu” ve

Bilgi Ü.’de “Türk Hukukunda Mültecilerin Prosedürel Hakları” üzerine tamamladı.

Kültür Ü.’de “Kamu Hukuku” bölümünde doktora eğitimine devam etti.

Göç ve mülteci hukukuna ilişkin seminer ve toplantılara konuşmacı olarak katılmış; TBB, Barolar, Belediyeler ve BMMYK gibi kurumların, Mülteci-Der, MAZLUMDER, İHAD, UMHD ve AMNESTY gibi STK’ların mülteci çalışmalarında ve avukat eğitimlerinde görev almıştır. 6458s. YUKK’nun hazırlık çalışmalarına katılmış, kanun taslağına dair raporu mevcuttur.

Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ya- bancılar ve Mülteci Hukuk alanında uzmanlaşmış olup AİHM ve AYM önünde göç ve mülteci vakaları ile insan hakları konularında avukatlık yapmaktadır.

 

  • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
  • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
  • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
  • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr