Image Alt

Av. Gülden Sönmez Özgeçmiş

Özgeçmiş

Av. Gülden Sönmez

1966 Sivas doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini bir köy okulunda tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

İnsan hakları alanında STK’larda aktif görevler aldı. İkinci üniversite olarak Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. 1992-1995 yılları arasında özel bir yazılım ve mühendislik firmasında projelendirme, analiz ve raporlama üzerine çalıştı. 1996-2012 yılları arasında İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği’nde (MAZLUMDER) ve 2004-2018 yılları arasında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nda (İHH) yönetici olarak görev aldı.

2009 yılında Türkiye ayağını İHH’nın organize ettiği uluslararası Viva Palestina – Gazze Kara Konvoyunda ana koordinasyonda bulunmuş ve Gazze’ye araç konvoyunun ulaşması ve ambargonun kırılmasını sağlayan konvoyda aktif görev almıştır. Ayrıca 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu organizasyonunda da yönetici olarak aktif görev almıştır. Mavi Marmara gemisi yolcularındandır. Suriye’deki cezaevlerinde tutulan işkence ve tecavüze maruz kalan Suriyeli kadınlar için Vicdan Konvoyu Projesini oluşturdu ve Dünyanın dört bir yanından Suriye sınırına 10.000 kadının buluşarak gitmesiyle savaş mağdurları kadınlara dünyanın dikkatini çekti. Vicdan Hareketi adıyla projeyi devam ettirdi.   

İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası birçok çalışmada görev aldı ve yine bu alanda bir kitabının yanı sıra çok sayıda raporu ve makalesi yayımlandı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nda ve İşkenceyi Önleme Komitesi’nde kurul üyesi olarak görev yaptı. Bazı dönemlerde İstanbul Barosu İnsan Hakları Komisyonunda görev aldı. İşletme, pazarlama, iletişim, kriz yönetimi, planlama, proje yönetimi, kapasite geliştirme, çeşitli hukuk programları, arabuluculuk, tahkim, insani diplomasi, insani yardım, uluslararası hukuk ve insan hakları konulu eğitim programları ile birçok alanda çok sayıda eğitim programı ve kursa katıldı. İnsan hakları, örgütlenme özgürlüğü, dernekler hukuku vb birçok konuda konferans ve eğitimler verdi. 

Bosna (Srebrenitsa), Mavi Marmara Davaları, Filistin, Irak, Suriye, Yemen’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yargılanması, Mısır, Doğu Türkistan, Türkmenistan, Tacikistan, Myanmar vb coğrafyalarda yaşanan ağır insan hakları ihlalleri için evrensel yargı yetkisi çerçevesinde ve ayrıca uluslararası ceza yargı mercilerinde (Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil olmak üzere) ve Birleşmiş Milletler nezdinde dosyaları bulunmaktadır.

Bireysel insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak da çok sayıda davada avukatlık yapmıştır.  

BAĞIMSIZ AVUKATLAR kurucularındandır ve halen serbest avukatlık yapmaya devam etmektedir.

 

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARI

İnsan hakları ile ilgili aşağıdaki alanlarda teorik ve pratik çalışmaların içinde yer aldı. Özellikle aşağıdaki başlıklarda 1996’dan bu yana çalışmaktadır.

 • Yaşam hakkına yönelik ihlaller
 • Din ve vicdan özgürlüğü,
 • İfade özgürlüğü
 • Haksız gözaltı ve yakalamalar,
 • İşkence, onur kırıcı muamelenin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılması
 • Ayrımcılığın, İslamofobinin önlenmesi
 • Eğitim hakkı
 • Cezaevleri
 • Çocuk Hakları
 • Mülteci Hakları
 • Örgütlenme Özgürlüğü
 • Başörtüsü yasağı
 • Kadınlara yönelik ayrımcılık, kadın hakları alanlarında sorun yaşayan mağdurlarla ilgili teorik ve pratik çalışmalar ve davaların takibi

Yukarda belirtilen ihlallere uğramış yüzlerce mağdurun dosyası ve bireysel başvuruları ile ilgili çalışmalar yaptı. Bireysel ihlal dosyalarının dışında insan hakları alanında çeşitli platformlarda farklı çalışmalar da yürüttü. Şöyle ki;

İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası birçok çalışmada görev aldı ve yine bu alanda bir kitabının yanı sıra çok sayıda raporu ve makalesi yayımlandı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nda ve İşkenceyi Önleme Komitesi’nde kurul üyesi olarak görev yaptı.

 • Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle beraber halka yönelik yüzlerce “Haklarımız”  seminerleri ve yine ilk, orta eğitim kurumları ile üniversitelerde insan hakları eğitim programları organizesi ve çok sayıda okulda insan hakları eğitimi
 • İnsan hakları ihlallerinin giderilmesinde Türkiye veya dünyanın farklı ülkelerindeki sorun alanlarına dair çeşitli sivil ve resmi kurumlarla çalışmalar, vaka inceleme raporları, saha gözlem ve tespit raporlarının yazılması ve buna dayanan hukuki süreçlerin takibi
 • Filistin, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Bosna (Srebrenitsa), Suriye, Mısır, Myanmar, Tunus, Doğu Türkistan, Guantanamo, Etiyopya vb insan hakları sorunlarının yaşandığı bölgeler ile savaş ve çatışma bölgelerinde işlenen suçlarla alakalı hukuki çalışmaların yanı sıra çok sayıda çalıştay ve bilimsel toplantı organizesi, sahada inceleme ve raporlama, organizasyonlara katkı, mağdurlara bilgilendirme ve rehberlik
 • Kürt meselesi üzerine çalışmalar ve mağdurlarla ilgili hukuki çalışmalar
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği’ne uzman hukukçu desteği ile 2005 yılında değişen Dernekler Yasası süreci başta olmak üzere insan hakları ile ilgili alanlarda yasama süreçlerine yönelik çalışmalar
 • Filistinli esirlerle ilgili vb uluslararası kampanya organizasyonları
 • İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunumlar
 • Temel Belgelerde İnsan Hakları Konulu Kitap (Av.M.Balcı ile birlikte)
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun ve Türkiye’deki ilgili kurumların insan hakları toplantı ve çalıştaylarına katılım
 • Dernek ve vakıflara dernekler hukuku ve örgütlenme özgürlüğü alanında rehberlik
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası mekanizmalar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonu ile yapılan çalıştaylarda organizasyon, temsil, konuşma vb şekilde katkılar
 • Ağırlıklı olarak Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkeleri olmak üzere yabancı sivil toplum kuruluşlarının heyetlerine Türkiye’de veya ülkelerinde insan hakları eğitimi

 

 • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
 • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
 • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
 • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr