Image Alt

AV. KAYA KARTAL

Özgeçmiş

AV. KAYA KARTAL

1982 Erzurum doğumludur. 2006 yılında İstanbul Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstan- bul Barosu’na kayıtlı olarak mesleki hayatını sürdürmeye

başlamıştır. Avukatlık, arabuluculuk ve insan hakları alanında teorik ve pratik çalışmalar yürütmüştür.

MAZLUMDER’de ve Hukuk Vakfı’nda çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış olup, halen bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Mavi Marmara Davası, 28 Şubat Davası, Yasin Börü Davası gibi birçok davada avukatlık yaparak tarihe tanıklık etmiştir.

 

  • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
  • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
  • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
  • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr