Image Alt

AV.MEHMET BÜLENT DENİZ

Özgeçmiş

AV.MEHMET BÜLENT DENİZ

1964 doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Uzun yıllan insan hakları, tüketici hakları ve benzeri hak temelli birçok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve aktivist olarak görev yaptı.

Hasta ve hasta yakını hakları konusunda Türkiye’deki ilk sivil toplum örgütünün kurucularındandır.

Halen Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı, Ticaret Bakanlığı Reklâm Kurulu ve Haksız Fiyat Denetleme Kuru- lu’nda, tüketici örgütleri temsilcisi olarak görev yapmaktadır. STK’lar, sivil itaatsizlik, yurttaş katılımı gibi konularda çok sayıda sempozyum, panel ve eğitim çalışması ile yayınlan- mış makale ve bildirilerileri bulunmaktadır.

Aile Hukuku ve Özel Gereksinim Grupları isimli kitapların yazarıdır.

İstanbul Barosu CMK Servisi ve Staj Eğitim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.

1986 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.

 

  • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
  • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
  • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
  • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr