Image Alt

AV. YASİN DIVRAK

Özgeçmiş

AV. YASİN DIVRAK

1980 Yozgat doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve serbest avukatlık yapmaktadır. İTÜ Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

Suça sürüklenen çocuklar ve Çocuk Kanunu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Kanun öncesi “Osmanlı’da Ombudsmanlık ve Günümüz Ombudsmanlık Uygulamaları” başlıklı çalışmasını hazırlayarak TBMM’ye sundu.

Halen aktif olarak insan hakları alanında çalışmalarını yürüt- mekte olup çeşitli grup dernek ve oluşumlara temel insan hakları eğitimleri vermektedir.

 

  • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
  • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
  • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
  • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr