Image Alt

AV. MEHMET İZMİR

Özgeçmiş

AV. MEHMET İZMİR

1988 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına devam etmiştir. Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak hizmeti vermektedir. İnsan Hakları alanında çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmış ve yöneticilik yapmıştır.

 

  • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
  • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
  • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
  • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr